K znovuzriaďovaniu protialkoholických záchytných staníc

Turček, K. – Novotný, V.