Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 44, Rok 2009, Číslo 3

Benkovič, A. – Garaj, V.
s. 129 – 152
Hampl, K.
s. 153 – 162
Agresia a závislý jedinec    Prehľadové práce
Benkovič, J. – Martinove, M.
s. 163 – 175
Odvykanie nie je liečba    Protidrogová politika
Okruhlica, Ľ.
s. 177 – 179
Turček, K. – Novotný, V.
s. 181 – 184
Novotný, V.
s. 185 – 187