Len alkohol potenciuje viktimologické správanie?

Turček, K.