Prípad extrémnej polymorfnej narkománie

Rosinský, T.

V referáte sa podáva prehlad o polymorfnom narkomanovi, ktorý bol sledovaný v Psychiatrickej liečebni Velké Zálužie počas 19 hospitalizácií. Popri alkohole požíval aj barbituráty, ktoré mu praktickí lekári napriek varovaniu liečebne ordinovali, užíval tiež Yastyl, analgetiká, zistil, že aj chloromazín mu spôsobuje eufóriu. Počas jednej z hospitalizácií zistili, že jedine rezerpín nepôsobí euforizačne. Napokon pacient skončil suicidiom. Podľa autora nie je vhodné podávať alkoholikom barbituráty a aj ordinovanie ataraktík treba velmi opatrne.