Prevalencia porúch osobnosti u pacientov so závislosťou od alkoholu: vlastné skúsenosti

Bodnár, B. – Pálová, E. – Kovaničová, M. – Hajková, A. – Medvecká, L. – Kubašovská, K.

Poruchy osobnosti ako faktory podmieňujúce vznik závislosti sú v centre záujmu adiktológie od zavedenia svojich diagnostických kritérii. Ich výskyt je v skupine jedincov so závislosťou od alkoholu vyšší ako v bežnej populácii. V tejto práci prezentujeme výsledky vlastného sledovania výskytu porúch osobnosti u pacientov so závislosťou od alkoholu, ktori boli hospitalizovaný na 1. Psychiatrickej klinike v Košiciach. V skupine mužov spĺňalo diagnostické kritériá pre poruchu osobnosti 57,4 % a u žien 51,8 %. Najčastejšie diagnostikovanými poruchami osobnosti u mužov boli hraničná (22,2 %), antisociálna (20,4 %) a narcistická (20,4 %) porucha osobnosti. V skupine žien závislých od alkoholu sa najčastejšie vyskytovali histriónska (42,9 %) a závislá (35,7 %) porucha osobnosti.

Kľúčové slová: závislosť od alkoholu – prevalencia porúch osobnosti – muži / ženy