Akútne "drogové" stavy a prvá epizóza psychózy

Garaj, V. – Garajová, E.

Diferenciálna diagnostika akútnych stavov spojených s požitím drogy zahrnuje aj aspekt ďalšieho vývoja psychopatológie. Rozhodnutie, či ide o problém čisto „drogový“, alebo vývoj smeruje k psychotickému ochoreniu, je pre konkrétneho pacienta kľúčové, a je potrebné ho urobiť čím skôr, pretože od toho závisí ďalšia terapeutická stratégia. V priebehu posledných 5 rokov bolo na psychiatrickom oddelení NsP Bojnice hospitalizovaných 138 pacientov s akútnou drogovou problematikou. U 27 z nich (19,5 %) sa vyvinulo psychotické ochorenie, prevažne z okruhu schizofrénie. Cieľom bolo metódou retrospektívnej analýzy chorobopisov týchto pacientov sledovať, ktoré charakteristiky tohto súboru by mohli byť nápomocné pre diferenciálnu diagnostiku týchto stavov už pri prvom prijatí. Výsledky prezentovanej analýzy môžu byť nápomocné diferenciálnej diagnostike akútnych stavov súvisiacich s požitím drogy a v ďalšej starostlivosti o takéhoto pacienta.

Kľúčové slová: akútny drogový stav – vývoj psychotického ochorenia – diferenciálna diagnóza