Riadenie motorových vozidiel pod vplyvom psychoaktívnych látok: európska súčasnosť a perspektívy

Šidlo, J. – Bauerová, J. – Bauer, M.

Užívanie a zneužívanie psychoaktívnych látok vplýva na správanie účastníkov cestnej premávky ako aj na schopnosť riadiť motorové vozidlá. Zaraďuje sa medzi prvoradé dôvody úmrtnosti na cestách popri rýchlej jazde, únave, nepoužívaní bezpečnostných pásov, ochranných prilieb atď. Problematika riadenia motorových vozidiel pod vplyvom psychoaktívnych látok je už roky predmetom mnohých výskumných projektov v európskom aj celosvetovom meradle. Od 90. rokov 20. storočia zaznamenávame stúpajúcu aktivitu v tejto oblasti. Autori v práci interpretujú sumarizáciu výsledkov analýz v medzinárodnom kontexte ako aj vlastných pozorovaní. Venujú sa niektorým právnym aspektom, problematike testovania účastníkov cestnej premávky, preventívnych opatrení a najnovším trendom vo výskume a aplikácii získaných poznatkov. Poukazujú na nedostatočnú aktivitu Slovenska v tejto oblasti na národnej aj medzinárodnej úrovni. Zdôrazňujú potrebu rozšírenia spolupráce medzi prislušnými orgánmi rezortu dopravy, vnútra a forenznými toxikológmi a súdnymi lekármi.

Kľúčové slová: bezpečnosť cestnej dopravy – psychoaktívne látky – ovplyvnenie pri riadení – toxikologicko-chemické vyšetrenie