Správa o činnosti Združenia abstinentov Slovenska za rok 2008

Podmajerský, P. – Prillinger, J.