Správa z 19. výročného sympózia Americkej akadémie adiktívnej psychiatrie (Florida, 4. – 7. 12. 2008)

Višňovský, E.