Léčba nebo distribuce drog?

Hampl, K.

V České republice jsou některé léky s vyšším drogovým potenciálem často zneužívány a některé léky jsou dokonce užívány k výrobě drog. Příčinou této situace jsou chyby v předepisování léků a snadná dostupnost léků užívaných jako prekursory k výrobě ilegálních drog.

Klíčová slova: zneužívání léků – ilegální výroba drog