Správa z 8. slovenskej a 47. československej AT konferencie (Nitra, 10. – 12. 10. 2008)

Martinove, M.