Emeritný šéfredaktor Protialkoholického obzoru primár Miššík zomrel

Novotný, V.