Doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc. zomrel

Novotný, V. – Nešpor, K.