Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 37, Rok 2002, Číslo 4-5

Kucek, P. – Némethová, P.
s. 195 – 208
Okruhlica, Ľ. – Klempová, D. – Bajcárová, Ľ.
s. 209 – 218
Vanžura, M. – Kotlář, J. – Višňovský, P.
s. 219 – 226
Martinove, M. – Koprdová, E. – Martinove, O.
s. 227 – 232
Kachlík, P. – Pazderková, J.
s. 233 – 260
Dóci, I. – Kovaničová, M. – Kovářová, M.
s. 269 – 274
Hejda, J.
s. 275 – 279
Hejda, J.
s. 281 – 285
Kontrola tabaku na Slovensku. I. časť    Protidrogová politika
Ochaba, R.
s. 287 – 290