Správa z 21. konferencie Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 54. konferencie AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP (Seč, 7. – 11. 6. 2015)

Turček, M. – Grohol, M.