Pred tridsiatimi rokmi zomrel primár MUDr. Michal Turček, zakladateľ časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor)

Kolibáš, E.