Správa z 10. kongresu Klubov abstinujúcich Slovenska (Žilina, 10. – 12. 10. 1998)

Bolfík, J.