Pastoračné sprevádzanie osôb závislých od alkoholu

Trebski, K.

Závislosť od alkoholu je problém zasahujúci všetky oblasti ľudského života, a preto si vyžaduje komplexný, holistický terapeutický prístup. Cieľom príspevku je ukázať, ako môže pastoračné sprevádzanie (pastoral counseling) kreatívne spájať prvky duchovného sprevádzania s vybranými poznatkami a metódami humanitných a sociálnych vied, a tak sa stávať účinným nástrojom vnútornej premeny a uzdravenia človeka ktorý je závislý od alkoholu. Aby dosiahlo svoj cieľ, pastoračné sprevádzanie musí začať bezvýhradným prijatím osoby a zamerať sa na všetky rozmery jej existencie. Pri opise špecifických charakteristík jednotlivých etáp cesty k uzdraveniu v kontexte sprevádzania osôb závislých od alkoholu sme zvolili metódu typickú pre poradenstvo (counseling), ktorá spočíva v prepise a komentovaní rozhovorov s ľuďmi nadužívajúcimi alkohol.

Kľúčové slová: závislosť od alkoholu – pastoračné sprevádzanie – holistický prístup