Správa z Dní prof. Vladimíra Novotného v Bojniciach – 10. bojnickej AT konferencie (Bojnice, 29. september – 1. október 2017)

Grohol, M.