Dr. Jakab Fischer a jeho protialkoholické aktivity

Turček, K.