Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 55, Rok 2020, Číslo 1

Úvodník    Úvodník
Patarák, M.
s. 3 – 6
Šulcová, A.
s. 7 – 13
Wolt, R. – Kvasnová, M. – Lešková, M.
s. 15 – 21
Višňovský, E.
s. 23 – 26
Banisteriopsis caapi – Liana Bohov    História adiktológie
Súkeník, L.
s. 27 – 35
Rozhovor   
Patarák, M. – Šurkala, M.
s. 36 – 45