Prevence a léčení alkoholismu a jiných toxikomanií v podmínkach ČSLA

Krekule, P. – Morávek, S. – Görčöš, A.