Správa zo 7. bojnickej AT konferencie (Bojnice, 30. 9. – 2. 10. 2011)

Višňovský, E.