Ovlivňování řidičů motorových vozidel návykovými látkami

Hampl, K.

Negativní vliv užívání návykových látek (alkoholu a ostatních drog) na schopnost řízení motorových vozidel je nepochybný, ale je různého stupně jak u jednotlivých návykových látek tak i u jednotlivých řidičů. Uvedeny jsou účinky nejčastěji užívaných návykových látek v České republice včetně některých návykových léků a některé problémy s dokazováním ovlivnění řidiče návykovou látkou.

Klíčová slova: návykové látky – klinické projevy – ovlivnění řidiče