Správa z 9. svetového kongresu biologickej psychiatrie (Paríž, 28. 6. – 2. 7. 2009)

Novotný, V.